Leverns Okända Kraft

   Välkommen till

        Sollandet
                                                                  LEVERNS OKÄNDA KRAFT

                  

                      Vad menas med leverns okända kraft, jo att när vi  inte överbelastar levern så hjälper

                      vi levern att balansera alla organ och att läka vår kropp även psyket med sin kraft.

                      På hemsidan får du tips hur du kan sköta om levern som din bästa vän.

                    

                      Läs boken Levers Okända Kraft av Anthony William


                      Du kan även prata med mig jag har erfareheter om Levern.