Kontakter

   Välkommen till

        Sollandet

Du är välkommen att höra av dig med frågor, du kan få föslag på

hur du kan behandla dig själv, och support att gå vidare med livet.


Du är välkommen att beställa en föreläsning om:

Behandla dina symtom och sjukdomar och läk dig själv med mat

Rena din lever och inre Miljö och Klimat, få kontroll över Epstein-Barr-viruset. 

             


Sollandet

Lars-Åke Lundgren

Hosjögården Falun

073 815 58 48

info@sollandet.se

www.sollandet.se