GIE-Vatten

   Välkommen till

        Sollandet

                                                            GIE-vattenaktiverare 

                                                                   Peter Gross


GIE-vatten går att jämföra med levande vatten, källvatten men nu är det                            aktiveraren som tillverkar naturligt källvatten. Moder jord har alltid tillverkat

naturligt källvatten, vattnet tränger ner till jordens inre till magman där det

är så varmt att vattnet avprogrameras och blir gaser, väte och syre.

Väte och syre förenas långt där nere igen i jordens inre stiger uppåt och bildar

vatten, vattnet får till sig mineraler och information som det behöver för att

bli ett fullvärdigt levande vatten, med självtryck genom jordytan.

Den här aktiveringen har det blivigt midre av, vi har skadat jordytan bl. a.

GIE-vattenaktiverare jobbar på ett liknande sätt som Moderjord.


GIE-vattenaktiverare saknar rörliga delar och filter, vilket gör den undrhållsfri.

Den skall inte anslutas till elnätet, utan måste monteras minst 1,5 m från

huvudcentralen (proppskåpet). 


GIE-vattenaktiveringsteknikens 15 verkningsprinciper


1. Uppdelning av vattenstrålen till två ledningar efter igången i apparaten (Peter Gross)


2. Vattnet virvlas genom skruvformade rör (Viktor Schauberger)


3. Virvlade genom magnetiska åstakommen polaritetsriktning (endast nordpol)

    av vattenmolekyler som i samband med datortomografi (Patrick Flanagan)


4. Permanentmagnetiskt verkan jonisation av vattnet


5. Permanentmagnetiskt verkan ändringar av kalkstukturen=mjukare vatten som                är idealiskt för huden och kräver mindre tvättmedel


6. Vattnet virvlas 17 ggr med hjälp av tryck-sug-zon, i tusendels sekundtakt

     (Viktor Schauberger)


7. En växlande högtryck/lågtryck-zon, i tusendels sekundtackt, leder till att

    bakterier dör (Peter Gross)


8. Mellan och inom de 4 parallella vattenledande rören byggs starka elektron-

    magnetiska fält upp. Det rinnande vattnet frigör joner utan tillförsel av ström

    (Peter Gross)


9. Virvlande genom magnetiska åstadkommande polaritetsriktning (endas sydpol)

    av vattenmolekylerna (Patrik Flanagan) som i samband med datortomografi


10. Informationsöverföring av mer än 10,000 materiella naturfrekvenser


11. Informationsöverföring av immatriella naturfrekvenser, så som morgon/aftonrodnad

     fullt dagsljus, fullmåne ljus, jordens magnetpuls, planeternas frekvenser osv.


12. Höggradig isolering mot verkan av elektrosmog (Peter Gross)


13. Syresättning av vatten (ca 5-8%) utan tillförsel av konsgjort syre


14. 5 ggr orgonuppladdning (wilhelm Reich)


15. Höggradig energiaktivering av det flytande vattnet genom attendas använda

      material vars molykyler är likriktade (tachioniserade) (PeterGross)


Dess 15 verkninsprinciper arbetar samtidigt. Vattnet behöver ca 0,5 sekunder rinna 

genom GIE-vattenaktiveraren.


GIE-tekniken arbetar uteslutande med naturenergier. Inga rörliga delar och därmed

inget slitage. Inget reparationsbehov ger hög garanti.


Rena dig balanser ditt inre vatten med GIE-Vatten          


                                                       Du är välkommen att höra av dig om du har frågor. Jag har besökt

                                                         Peter Gross i Tyskland och hans tillverkning av vattenaktiverare.

                                                  

                                                             

                                                       Se mera på    www.giewasser.de

                                  

                                                       Litteratur

                                                       Levande Vatten Olof Alexandersson

                                                       Din kropp skriker efter vatten Dr. F. Batmanghelidj

                                                       Budskap Från Vatten Masaru Emoto