Förena kropp och Själ

   Välkommen till

        Sollandet

                                                            Soul Body Fusion ger dig möjlighet att hitta tillbaks till ditt ljus

                                                            och kärlek som du var mer av när du föddes.

                                                            När vi föds vibrerar vår kropp och själ på samma frekvens.

                                                            Genom livet är vi med om många mer eller mindre

                                                            svåra händelser som gör att vi förlorar en del av kontakten med vår själ.

                                                            Kroppen och själen är inte längre i harmoni med varandra.

                                                            När vi använder oss av Soul Body Fusion skapar vi möjlighet för kropp

                                                            och själ att förenas.


                                                            - Soul body Fusion är att nå vårt naturliga tillstånd.

                                                            - Där du använder tanken, intentionen / avsikten (magiska kraft)

                                                            - Det sker genom resonans.


                                                            Allt som händer oss bottnar i oss själva, relationer vi har med 

                                                            andra personer, grupper, situationer.

                                                            Det som bottnar i oss själva kan vi få upp i vårt medvetande, 

                                                            radera och ta ett annat skapande beslut med Soul Body Fusion


                                                            - Soul Body Fusion är ett enkelt sätt att läka sig själv.

                                                            - Soul Body Fusion går borttom det vi hittills känt till.

                                                               

                                                             Förena kropp och Själ med Soul Body Fusion


                                                             Ett enkelt sätt att komma i balans, harmoni, läka dig själv

                                                             och komma i kontakt med din kraft.

                                                             Det du behöver är att sitta och slappna av, vara grundad och närvarande

                                                             i nuet, blunda eller ha ögonen öppna. med handflatorna uppåt i knäet.

                                                             Med tankens kraft be om att din själ och kropp förenas i det högsta

                                                             var kvar i kroppen utan analys eller värderingar, sitt så i sju minuter.

                                                             Vila i tio minuter och integrera, drick vatten och gör om processen.


                                                            Jag ger workshops för att bli förmedlare, av Förena Kropp och själ till andra

                            

                                                            SBFs Grundare     www.jonnettecrowley.com   

                                                            SBF Sverige          www.mariemauritzson.se


                                                            Se video med Jonette Crowley där kan du pröva SBF 

                                                           

                                                            Litteratur

                                                            Förena Kropp och Själ med Soul Body Fusion Jonnette Crowley

                                                            Örnen och Kondoren Jonnette Crowley