Hem

   Välkommen till

        Sollandet   

Du kan använda konceptet i förebyggande syfte om du är frisk eller

Läk dig med Allmän sjukvård, Komplementär sjukvård, Mat, Vatten

och med din själskraft, blanda allt och bli Frisk.

Rena din lever och inre klimat, få kontroll över  Epstein Barr-viruset

Skapa balans och Hållbar Utveckling. Bli Klimatsmart!

Den Allmänna sjukvården är viktig i blandningen för att få en helhet.


             

            En Hjärtinfarkt gav mig möjlighet att öppna mitt Hjärta!


Jag var Hjärtdöd bankade på pärleporten, kom in men avisades och

kom tillbaka till jorden, jag var inte klar här på jorden.

Vid hjärtinfarkten kom jag i kontakt med ett trauma från min sju års

ålder, med psykos i nio dygn. Jag fick hjälp att rensa ut energierna

ur min kropp på distans av en terapeut med flera utrensningar när

vi träffades. Är du intresserad av vem terapeuten är. Hör av dig, fråga!

I dag har jag läkt, Diabetes och en Magkatarr som var kronisk som skapades i samband med sju års traumat och väntar på att bli frisk

förklarad av en Prostatacancer.


Jag heter Lars-Åke Lundgren och har stor erfarenhet av sjukdomar,

diagnoser, symtom både fysiskt som psykiskt Jag har haft förmånen

att hitta min väg och att läka det mesta och har blivit starkare av livet

och fått tillgång till att se på sjukdomar på ett nytt sätt, fram för allt

har jag fått ihop mina erfarenheter och människor jag behandlat, med

det nya upptäckterna om sjukdomarna. Det nya sättet att se på sjuk-

domar bygger på intelligenser som är trettio år före sin tid plus min

intuition och erfarenheter, skrifterna kommer från USA av en ande

som Anthony Williams har kontakt med. Med mat kan du läka dig.

Det har inget med att vara Vegetarian, Vegan, Lchf osv, det har med

att äta så lite förorenad mat som möjligt, så att levern inte behöver

bli överbelastad, när levern är överbelastad skickar levern tillbaks

orenheter i blodet som ger symtom och sjukdomar.

EB-Viruset använder föroreningar vi äter som mat, att förökar sig.

Svält ut EB-Viruset och rena kroppen. När vi äter så lite vi kan av föroreningar påverkar vi och minskar efterfrågan på en vara och leverantören måste göra en renare vara.Vi är med och renar miljön

och oss själva på det sättet. Så när du läser vidare på Hemsidan

är det utifrån dessa grunder som konceptet bygger.

Jag  stödjer dig om du väljer att rena och läka Sjukdomar och

symtom och kan mäta ditt behov av vitaminer och mineraler med

bioresonans.


Litteratur

Anthony Williams böcker.


Jag delar med mig och berättar om mitt liv och helhetssätt att läka 

mig, i grupper av människor och enskilt.